Ajankohtaista

...

2M-IT Oy:n rekisteröintipisteiden ajanvarauspalvelu

Tätä palvelua käyttämällä voit varata ajan 2M-IT:n hallinnoimiin Väestörekisterikeskuksen (VRK) rekisteröintipisteisiin VRK:n varmennekortin tai aktivointikoodin saamiseksi. Varmennekortti voidaan myöntää seuraaville henkilöryhmille:

Terveydenhuollon ammattihenkilöllä voi olla vain yksi VRK-kortti

Väestörekisterikeskuksen ja ministeriön ohjeistuksen mukaisesti Terveydenhuollon ammattihenkilölle ei myönnetä useampaa korttia, koska Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluiden tuotantokustannukset ovat Sosiaali- ja terveysministeriön subventoimia. Poikkeuksena tilanne, jossa terveydenhuollon henkilö on sekä lääkäri että hammaslääkäri.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien rekisteröintipisteet, joiden palveluntuottajana toimii 2M-IT Oy, noudattaa palveluntuottamisen edellytyksenä olevia viranomaisohjeita ja jatkossa evää mahdollisuuden useampaan kuin yhteen korttiin.

Varmennekorttien maksullisuus

VRK:n varmennekortit ovat maksullinen palvelu.

Maksua EI peritä SATSHP:n ja VSSHP:n työntekijöiltä, eikä SATSHP:n tai VSSHP:n sekä Turun kaupungin hyvinvointitoimialan toimipisteissä harjoittelujaksoa suorittavilta opiskelijoilta. Kortinhakijan ei myöskään tarvitse suorittaa maksua, jos hänen työnantajansa on tehnyt laskutussopimuksen korttien toimittamisesta.

Maksullisuus koskee pääasiassa siis muita asiakkaita, kuten terveyskeskuksia, yksityisiä lääkäriasemia ja yksityisiä ammatinharjoittajia.

Maksu tulee suorittaa etukäteen ennen asiointia rekisteröintipisteessä ja rekisteröintipisteessä on oltava mukana tosite suoritetusta maksusta.

  1. Varaa aika haluamaasi rekisteröintipisteeseen. Valitse myös edustamasi organisaatio.
  2. Maksa varmennekortin hinta 35 € / 58 € tilille FI23 5717 2020 0006 41. Saaja 2M-IT Oy. Laita maksun viestikenttään VRK-kortti/oma nimesi. (esim. VRK-kortti / Meikäläinen Matti). Jos haet aktivointikoodia, maksa aktivointikoodin hinta 10 € ja laita viestiksi aktivointikoodi/oma nimi.
  3. Ota tosite suoritetusta maksusta mukaasi rekisteröintipisteeseen. Tositteen tai henkilötodistuksen puuttuessa vrk-kortin tilausta ei voida suorittaa. Jos kortin tilaaminen jää tekemättä asiakkaasta johtuvasta seikasta, suoritettua maksua ei palauteta.

Asiointi rekisteröintipisteessä

Kun tulet rekisteröintipisteeseen, sinulla on oltava mukanasi voimassaoleva henkilötodistus (ja tarvittaessa tosite suoritetusta maksusta). Henkilötodistus on esitettävä uuden varmennekortin tilauksen yhteydessä sekä aktivointikoodia tilattaessa. Hyväksyttäviä henkilötodistuksia ovat:

Huom. 1.1.2019 lähtien ajokortti ei kelpaa tunnistautumiseen!

Henkilötodistuksen on oltava voimassa kun hakemus täytetään. ts. jos henkilötodistus on vanhentunut, korttihakemusta ei voida tehdä.

Rekisteröintipisteessä kortinhakijan henkilöllisyys tarkistetaan ja täytetään varmennekorttihakemus ja otetaan korttiin tuleva valokuva. Käynti rekisteröintipisteessä kestää noin 10 minuuttia. Sote-ammattikortti ja korttiin liittyvät tunnusluvut postitetaan hakijan kotiosoitteeseen. Henkilöstö- ja toimijakortit noudetaan ajanvarauksella samasta rekisteröintipisteestä, jossa tilaus on tehty. Uuden ajan voi varata, kun korttiin liittyvä aktivointikoodi on saapunut kotiosoitteeseen.

Sopimus varmennekorttien toimituksesta

Korttien toimituksista on mahdollista tehdä myös palvelusopimus 2M-IT:n kanssa, jolloin korttilaskut toimitetaan keskitetysti asiakkaan organisaatioon. Nämä sopimukset mahdollistavat myös terveydenhuollon henkilöstö- ja toimijakorttien valmistamisen. Sopimusasioissa ota yhteyttä sähköpostilla vrk@2m-it.fi

Valitse toimipiste
Ole hyvä, ja valitse rekisteröintipiste alla olevasta valikosta